Kivikautinen Kierikki

Kierikissä asui kivikaudella ympärivuotisesti väkirikas kyläyhteisö, joka kävi kauppaa ja toteutti laajoja rakennushankkeita.

Kaksi nahkavaatteisiin pukeutunutta henkilöä ampuu muinaisjousella metsässä

Kierikin vanhimmat asuinpaikat ovat Iijoen Pahkakoskella, jonne asukkaat saapuivat noin 7000 vuotta sitten, lähes heti alueen noustua merestä. Jokeen nousseet lohet ja meressä runsaslukuisina eläneet hylkeet houkuttelivat alueelle ihmisiä, jotka keräsivät ja pyydystivät kaiken elämiseen tarvittavan lähiympäristöstään. He osasivat myös valmistaa saviastioita, joita käytettiin esimerkiksi ravinnon varastointiin.

Kolme nahkapukuihin pukeutunutta henkilöä, joista kaksi kantaa halkoja ja yksi istuskelee

Viimeistään noin 6000 vuotta sitten Kierikissä asuttiin ympärivuotisesti. Vuotuinen keskilämpötila oli tuolloin noin kaksi astetta nykyistä korkeammalla. Alueen asukkaat saivat tehokkaiden pyyntimenetelmiensä ansiosta saalista yli oman tarpeen ja väestön määrä kasvoi.  Hylkeen nahat ja rasva eli traani olivat arvokkaita kauppatavaroita, joilla voitiin ostaa piikiveä Vienanmeren suunnalta sekä Baltian alueelta peräisin olevia meripihkakoruja.

Hieman yli 5000 vuotta sitten Perämeren rannikkoseutujen kyläyhteisöt olivat väkirikkaita ja hyvin järjestäytyneitä, mistä kertovat heidän toteuttamansa laajamittaiset ja suunnitelmalliset rakennushankkeet, kuten kymmenien metrien mittaiset rivitalomaiset asumukset sekä kiviset jätinkirkot.

Kivikautisen asumuksen ennallistus

Varsin pian tämän jälkeen kylät alkoivat kuitenkin hajaantua ja väestön määrä väheni. Todennäköisesti merkittävä kyläkulttuurin taantumiseen vaikuttanut tekijä oli ilmaston kylmeneminen.

Lisää kiehtovia tarinoita kivikauden Kierikin elämästä sekä alueelta löytyneistä esineistä löydät Kierikkikeskuksen arkeologisesta näyttelystä.

Kivikautiasia ruukun paloja

Arkeologinen näyttely

Tutustu Kierikin ja Suomen esihistoriaan

Lue lisää