7.2.2024 Artikkeli

Kierikin kylien elämää

Kierikin seudulla kivikauden kyläkulttuuri oli voimakasta lähes 2000 vuoden ajan.

Lue lisää