Arkeologinen tutkimus on menneisyyden ihmisten jättämien jälkien tutkimusta. Vaikka kaikkia ajanjaksoja voidaan tutkia arkeologisesti – myös eilistä päivää! –, on arkeologia suuressa roolissa erityisesti esihistorian tutkimuksessa. Noilta ajoilta meillä ei ole saatavissa kirjallisia lähteitä, vaan merkit esihistorian ihmisistä löytyvät ympäriltämme ja altamme.

Arkeologinen tutkimus ei ole pelkkää maan kaivamista. Kaivaukset ovat yksi keino kerätä tietoa ja aineistoa, jota täytyy vielä tarkastella tarkemmin eri menetelmin, jotta saadaan muodostettua käsityksiä ihmisten toiminnasta ja ajatusmaailmasta muinaisina aikoina.

Arkeologiset kaivaukset. Lähikuva. Kädessä kaivauslöytö.

Kivikauden tutkimuksen haasteena on usein löytömateriaalin vähyys ja säilymisolosuhteiden aiheuttama vinouma. Myös modernien ajatusten vaikutus tekemiimme tulkintoihin on väistämätöntä, vaikka tutkimuksessa pyritäänkin objektiivisuuteen eli siihen, että tulkinnat olisivat vaikutuksilta vapaita. Käsityksemme muun muassa tavaran vaihdosta, ajan kulumisesta, menneisyydestä ja tulevaisuudesta ovat varmasti hyvin erilaiset, kuin muinaisten ihmisten ajatukset ovat olleet.

Onnistutko sinä asettumaan kivikautisen ihmisen asemaan? Kierikissä vierailemalla ja kokemalla voit päästä ainakin hieman lähemmäksi kivikautista mielenmaisemaa!