Kivikautiset metsästysmenetelmät ja ansat

Metsästämällä saatiin ravintoa sekä muita selviytymisen kannalta tärkeitä materiaaleja.

Kaksi nahkavaatteisiin pukeutunutta henkilöä kulkee rantaheinikossa. Toisella on kädessään muinaisjousi ja toisella kuollut metso.

Kivikaudella metsästäminen ei ollut ihmiselle pelkästään ravinnon lähde, vaan metsästämällä saatiin myös paljon muita arkielämän kannalta merkittäviä materiaaleja. Eläinten taljoja käytettiin esimerkiksi makuualustoina ja vaatteina. Luusta valmistettiin työkaluja, koruja ja soittimia.

Kierikin kivikauden kylän ansapolulla on esillä useita jo pitkään käytössä olleita ansoja. Ansojen materiaalit ja niidet rakentamiseen vaadittavat taidot olivat jo kivikauden ihmisten ulottuvilla, mutta mitään todisteita ansojen käytöstä ei ole säilynyt. Kaikki ansoissa käytetyt materiaalit ovat maatuneet Suomen maaperässä olemattomiin.

Videolla esitellyt ansat ovat Suomessa nykyään laittomia, eikä niitä tule itse rakentaa edes omalle pihalle. Kierikissä olevat ansat ovat kaikki esittelykappaleita. Näihin ansoihin eläin ei voisi jäädä tositilanteessa loukkuun.

Videolta saat lisää tieto muinaisista metsästysmenetelmistä sekä ansoista.