Primitiivijousella ampuminen

Jousella metsästäminen oli keskeinen osa ihmisen elämää ja selviytymistä tuhansia vuosia sitten.

Kaksi nahkapukuihin pukeutunutta henkilöä muinaisjousien kanssa veden äärellä.

Metsästys vaati kivikaudella suurta taitoa, kekseliäisyyttä ja rohkeutta, mutta myös syvää ymmärrystä luonnosta ja eläimistä. Metsästäjät oppivat tuntemaan saaliseläinten käyttäytymistä, liikkumista ja elinympäristöjä, mikä auttoi heitä onnistumaan metsästyksessä. Saaliseläimet hyödynnettiin tarkasti. Liha syötiin ja nahasta sekä eläinten luista valmistettiin vaatteita ja tarve-esineitä.

Kivikauden tärkeimpiin metsästysvälineisiin kuuluivat jousi ja kivikärkiset nuolet. Jousi valmistettiin yleensä puusta ja jännelangasta. Jousen valmistus edellytti huolellisuutta sekä ymmärrystä materiaaleista ja niiden käsittelystä.

Muinaisjousella ampuminen oli taito, joka vaati harjoittelua ja kokemusta. Ammuntatekniikat, kuten jousen jännittäminen, tähtääminen ja laukaiseminen, olivat olennaisia osia metsästyksessä menestymisessä.

Videolla perehdytään primitiivijousella ampumisen tekniikoihin.

Kivikauden metsästäjä tähtää saalista jännitetyllä jousella. Kuva takaa, kasvoja ei näy

Jousiammunta

Tutustu tarkemmin